Dietsche Sp. z o.o.


ul. Wołczyńska 21a
PL 60-003 Poznań

tel. 061 867 8981
fax 061 867 8808


NIP 778-10-31-475
KRS 0000158446
Sąd Rejonowy w Poznaniu wydz. VIII KRS
Kapitał zakładowy 326.000 zł


Bank account:
92 1750 1019 0000 0000 0100 4662
w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Marcelińska 90
PL 60-324 Poznań

Write to us


  DOWNLOADS
  Download our instructions, offers
  and catalogs in PDF file

  Downloads
  PARTNERSHIP
  You want to be our partner?
  Let's talk!

  Contact
  English